Tietosuojaseloste ja evästeet

Ensiluokkainen laatu, täsmälliset toimitukset ja tyytyväiset asiakkaat

Boatex Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

12.3.2019

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Boatex Oy
Yhteystiedot:
Moreenikatu 2
53810 Lappeenranta
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Boatex Oy / Mikko Vitikainen
Moreenikatu 2
53810 Lappeenranta
+358 50 4640060
info@boatex.fi

2. Rekisteröidyt
• Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin, uutiskirjeen tilaus verkkosivustolla)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• yhteydenottojen hoitaminen
• palveluistamme kertominen ja markkinointi
• muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Boatex Oy, Moreenikatu 2 53810 Lappeenranta tai info@boatex.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• asiakkaalta itseltään tarjousvaiheessa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Tilitoimisto Lappeenrannan Yritysurakointi Oy (tilitoimistopalveluita varten)
• Tehden Oy (ERP-järjestelmän käyttämiseksi)
• Santander Consumer Finance Oy (Rahoituksen mahdollistamiseksi)
8. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Evästekäytännöt ja tietosuoja

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Niiden avulla pyritään parantamaan sivuston käyttöä ja muokkaamaan sen sisältöä käyttäjien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan. Evästeiden avulla myös kootaan sivuston käytöstä tilastoja sekä tietoja markkinointitarkoituksiin. Yksittäistä käyttäjää ei voi tunnistaa tilastotiedoista.

Evästeiden käytöstä voi kieltäytyä estämällä ne selainohjelman asetuksista.

Lisätietoja evästeistä Viestintäviraston sivustolla:

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Opas selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa:

http://www.youronlinechoices.com/fi/

Cookie Policy

This site uses cookies to enhance user experience and to provide content better suited to visitors’ interests and needs. Cookies are also used for collecting usage information for statistics and marketing purposes. Individual visitors are not identifiable through statistical data.

Cookies can be declined through browser settings.

Palvelemme Etelä-Karjalan alueella

Laaja toimialue Etelä-Karjalassa, jonne toimitamme ja asennamme laiturit.

Toimialueeseemme kuuluu mm. Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari, Savitaipale, Luumäki, Imatra, Ruokolahti, Puumala

Ota yhteyttä